درج تاریخ اتمام بیمه نامه ثالث و بدنه خودرو

بازنشستگان و مستمری بگیران محترم سازمان تامین اجتماعی و خانواده محترم ایشان و همچنین عموم متقاضیان می توانند تاریخ اتمام بیمه نامه شخص ثالث و بیمه نامه بدنه خودرو خود را ثبت نمایند تا کارشناسان نامیراکالا در موعد مقرر و قبل از اتمام زمان بیمه نامه با ایشان تماس حاصل نمایند.