اخبار

بازدید: 4162
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی تهران ضمن مخالفت با افزایش سن بازنشستگی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: در این شرایط مالی سازمان تأمین اجتماعی و بدهی‌های دولت به این سازمان اجرای این طرح درست نیست.

با افزایش سن بازنشستگی مخالفیم!

احمد شاهمیریاحمد شاهمیری
یکشنبه 28 آذر 1400 - 10:42
1 2