شرایط فروش اقساطی مبلمان

شرایط فروش اقساطی مبلمان و کالای چوبی  بازنشستگان و شاغلین سازمان تأمین اجتماعی   پیش پرداخت 20% اقساط 12 ماهه  بدون چک

مبل اقساطی

شرایط فروش اقساطی مبلمان و کالای چوبی :

بازنشستگان تأمین اجتماعی و شاغلین سازمان تأمین

اجتماعی : پیش پرداخت ۲۰% اقساط ۱۲ ماهه

بدون چک

بدون ضامن بدون مراجعه به بانک در کوتاهترین زمان

شاغلین شهرداری تهران (هلدینگ شهریار)،

بانک دی، بانک سینا

پیش پرداخت ۲۰ درصد

اقساط ۱۲ ماهه ۶ یا ۱۲ فقره چک در کوتاهترین زمان

بازخوردها