آشنایی با بیمه باربری

shams پنجشنبه 13 اردیبهشت 1403 - 09:22
آشنایی با بیمه باربری

بیمه باربری چیست؟

بیمه باربری و حمل و نقل کالا که شامل حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی می شود. این بیمه، پوششی از بیمه می باشد که منجر می گردد بیمه گر در قبال دریافت حق بیمه از شخص بیمه گذار، تعهد می دهد در صورت جابجا کالا از مبدا به مقصد در صورت موقع حادثه و وارد شدن خسارت به کالا، بیمه گذار هزینه خسارت وارد شده را جبران نماید.

بعلاوه گاهی این پوشش بیمه ای شامل حال اشخاص ثالث نیز می شود و جبران خسارت های وارده را بر عهده داشته و در صورت وقوع حادثه هزینه های وارده را جبران می نماید.

آشنایی با اصطلاح های تخصصی بیمه باربری و حمل و نقل

بیمه باربری نیز مانند دیگر پوشش های بیمه ای اصطلاحات خاص خود را دارد که آشنایی با آنها مهم می باشد. در ادامه این مقاله به معرفی این اصطلاحات پرداخته ایم.

اصطلاح زیان همگانی

از اصول قانون دریانوردی می باشد که بر پایه آن، طرف های دخیل در یک سفر دریایی، در ایجاد هرگونه خسارتی که با قربانی نمودن داوطلبانه قسمتی از کشتی و یا کالاهای کشتی به جهت نجات یافتن از شرایط اضطراری ایجاد شده، به تناسب سهیم می باشند.

اصطلاح بیمه اتکایی و یا Reinsurance

قرارداد واگذاری که در آن شرکت بیمه بخشی از تعهدهای بیمه ای، مازاد بر ظرفیت مالی و فنی خویش را بر دیگر نزد شرکت و یا شرکت های بیمه دیگر که همان شرکت های ربیمه اتکایی می باشند، بیمه می نماید.

اصطلاح بارنامه

بارنامه به اوراق بهاداری گفته می شود که از جانب موسسه بیمه باربری و حمل و نقل صادر گشته که در آن مشخصات کالا، نام و نام خانوادگی و آدرس گیرنده و نیز فرستنده کالا، مبلغ کرایه حمل، مشخصات، تعداد و نیز وزن کالای ارسالی در آن درج می گردد. این بارنامه در حکم قرارداد حمل و رسید دریافت کالا و نیز سند مالکیت آن بشمار می آید.

اصطلاح مانیفست

به فهرستی از محصولات و کالاها که توسط وسیله نقلیه بمانند کشتی، قطار و .... که بیش از یک عدد بارنامه دارند، حمل می گردد مانیفست گفته می شود.

این مانیفست که بدان فهرست کل کالا نیز گفته می شود در برگیرنده ریز کلیه بارنامه های مربوط به یک محموله می گردد.

اصطلاح total loss

این اصطلاح تنها تا محموله به مبادی ورودی کشور مقصد بار شامل اعتبار می باشد، و فقط از بین رفتن کامل محموله بر اثر حادث شدن آتش سوزی و یا غرق شدن و نیز سقوط هواپیما را شامل می شود.

  • واقعی: یعنی زمانی که کالا بر اثر حادث شدن سانحه آتش سوزی و یا غرق شدن بار به طور کامل از بین برود.
  • فرضی: زمانی است که هزینه بازسازی و یا تعمیر نمودن کالا به اندازه ای باشد که این هزینه از ارزش و بهای واقعی و اصلی آن بیشتر گردد که در این صورت بیمه گر ترجیح می دهد که غرامت آن را پرداخت نماید.

اصطلاح ارزش مورد بیمه

در صورتی که مابین بیمه گذار و بیمه گر توافق خاصی صورت پذیرفته نشده باشد، ارزش بیمه که شامل مجموع قیمت خرید کالا، هزینه حمل و نقل عدم النفع به حساب می آید.

اصطلاح عدم النفع در بیمه باربری

در بیمه نامه باربری، فرد بیمه گذار این امکان را دارد که 10 درصد ارزش کالای خود را به عنوان ارزش اضافی در نظر گیرد. در این صورت در صورتی که کالا و باری که بیمه می نماید، دچار خسارت گردد تا درخواست مجدد کالا و رسیدن آن به دست فرد بیمه شده، ضرر مالی بوجود آمده وی جبران می گردد. که به این مورد عدم النفع در باربری گفته می شود.

اصطلاح پارتشیپمنت

پارتشیپمنت به اصطلاح به حمل به دفعات گفته می شود. بدان معنا که مورد بیمه در طی چند مرحله از مبدا حمل بار به مقصد مشخص و مندرج شده در بیمه نامه صادر شده حمل گردد.

اصطلاح ترنسشیپمنت transshipment

انتقال دادن کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله ای دیگه را ترنسشیپمنت می نامند. که بیشتر در این نوع حمل و نقل از وسایل نقلیه ای مانند کشتی، هواپیما، تریلر، کامیون و ... که به منظور ارسال و حمل کالا از مبدا به مقصد استفاده می شود.

حمل و نقل کالا اغلب همراه با تخلیه و بارگیری دوباره می باشد که به دو صورت انتقال مستقیم و غیر مستقیم می باشد.

اصطلاح FOB

این اصطلاح و یا تحویل بر روی عرشه کلمه ای برای توصیف نمودن فرآیند خاص از حمل و نقل کالا می باشد که به معنای قیمت تا لحظه تحویل بر روی کشتی می باشد.

بنابر قوانین بین الملل در FOB فروشنده موظف است که همه هزینه های کالا را تا مکان حمل اصلی تقبل نماید و تمام هزینه های بعد از این مرحله از جمله کرایه حمل، بیمه، تعرفه های وارداتی و ... را شخص خریدار متقبل می شود.

اصطلاح کلوز بیمه باربری

کلوزهای بیمه باربری دسته های مختلف این بیمه نامه می باشند که پوشش های مختلفی را در بر می گیرند. این کلوزها شامل 3 دسته:

  • کلوز A
  • کلوز B
  • کلوز C

می باشند.

اصطلاح CPT در بیمه باربری

این اصطلاح که مخفف carriage paid to می باشد، به پرداخت کرایه حمل تا مقصد حمل مرکب گفته می شود که بیشتر برای بارهایی مورد استفاده قرار می گیرد که به صورت هوایی و یا زمینی حمل می گردد، مورد استفاده قرار می گیرد.

CPT که مخفف اصطلاح Carriage Paid To است، به‌معنی پرداخت کرایه حمل تا مقصد حمل مرکب است که بیشتر برای بارهایی استفاده م‌شود که به‌صورت‌هایی و زمینی منتقل می‌شوند، استفاده می‌شود.

برای خرید بیمه نامه به صورت اقساطی با کارشناسان مرکز تماس نامیراکالا تماس حاصل نمایید.

بازخوردها
    ارسال نظر